St. Antonius Apotheek | St. Antonius Ziekenhuis (2024)

Apotheek (farmacie)

088 320 73 50
 • Locaties Apotheek
 • Team Apotheek
Print of download pagina

De (poliklinische) apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis biedt zorg, service en kwaliteit in één bezoek op dezelfde locatie.

U kunt bij de apotheekuw geneesmiddelen voor thuis afhalen. Iedereen kan bij ons terecht.U kunt bij ons uw medicijnen afhalen alsu net uit het ziekenhuis ontslagen bent of een bezoek heeft gebracht aan de polikliniek, Spoedeisende Hulp of huisartsenpost.Ook kunt ubij ons terecht alsu op bezoek bent geweest bij een patiënt, medewerker bent van het ziekenhuis of in de buurt van het ziekenhuis woont.

Op deze pagina snel naar

 • Zelf uw apotheek kiezen
 • Welke service biedt onze apotheek?
 • Wat neemt u mee naar onze apotheek?
 • Bent u een nieuwe klant?
 • Controleren recept
 • Zelf uw medicatiedossier bijhouden
 • Uw rol bij medicatieveiligheid
 • Vergoeding en verzekering
 • Verbeterpunt of klacht?
 • Uitschrijven?
 • Privacy
 • Locaties, openingstijden en contact
 • Meer informatie

Zelf uw apotheek kiezen

U maakt zelf de keuze bij welke apotheek u uw geneesmiddelen haalt. U kunt eenmaligbij de apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis langsgaan na uw bezoek aan de polikliniek, maar u kunt ook aluw (herhaal)recepten door ons laten afhandelen. Wij brengen uw vaste apotheek op de hoogte van de geneesmiddelen die u van ons meekrijgt. U kunt dus zonder problemen geneesmiddelen afhalen bij onze apotheek, terwijl u daarnaast bij uw vaste apotheek blijft.

Let op: Sommige geneesmiddelen moet uvolgens de wet wel bij ons halen! Het gaat dan om veelal dure geneesmiddelen (ook wel overgehevelde geneesmiddelen genoemd) waarvoor de overheid heeft bepaald dat ze geleverd moeten worden door het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Vanwege de hoge prijs van deze geneesmiddelen krijgt u deze vaak maar voor maximaal 1 maand mee.

Welke service biedt onze apotheek?

De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis ISO-HKZ gecertificeerd.Dit keurmerk wordt afgegeven aan organisaties dievolgens de afgesproken richtlijnen werken binnen de branche, in staat zijn om continu te verbeteren,goed omgaan met risico’s, en veiligezorg leveren. U kunt bij onze apotheek dan ookrekenen op goede zorg en een uitstekende service.Dit is wat wij u bieden:

Volledig assortiment

Door een goede samenwerking en afstemming met de medisch specialisten van het ziekenhuis beschikt onze apotheek over een volledig assortiment geneesmiddelen. De voorgeschreven middelen zijndaardoor bijna altijd op voorraad. Hieronder vindt u een overzicht van watwijzoal in ons assortiment hebben:

 • Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven op de polikliniek.
 • Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven op de polikliniek en die vallen onder overgehevelde medicatie (zie ook hierboven): deze kunt u alleenbij ons afhalen.
 • Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door de Spoedeisende Hulp.
 • Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door de huisartsenpost.
 • Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door uw huisarts.
 • Losse verkoop van bijvoorbeeld pijnstillers, hoest- en verkoudheidsmiddelen.
 • Informatie over het gebruik van geneesmiddelen.
 • Innameschema en medicijnpaspoort.

Geneesmiddelen direct mee

Heeft u een recept meegekregen op de polikliniek of bij uw ontslag uit het ziekenhuis?
Dan kunt u dit inleveren bij onze apotheek. U krijgt uw medicijnen directmee, met de daarbij behorende uitleg.

Thuis bezorgen

Als u in de omgeving van de apotheekwoont en niet in staat bent uw geneesmiddelen op te (laten) halen bij de apotheek, dan bezorgen wij uw medicijnen in bepaalde situaties ook thuis.

Korte lijnen

Zijn er onduidelijkheden over het recept? De apotheker(sassistent) van het ziekenhuis kan voor u contact opnemen met de medisch specialist om het probleem op te lossen.

Afspraak met de apotheker

Binnen onze apotheek beschikken wij over een aparte ruimte, waar u terecht kunt voor een rustig gesprek met de apotheker of met een van de apothekersassistenten.

U kunt altijd een persoonlijk gesprek/consult met een van de apothekers aanvragen om al uw medicatie eens te bekijken en door te spreken. U kunt de apothekertijdens dit gesprek/consult uiteraard ook al uw vragen stellen over de werking en bijwerkingen van de geneesmiddelen.

U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek/consult aanonze balie of door eene-mailte sturen naar: info@apotheekantonius.nl.

Inleveren oude geneesmiddelen

U kunt geneesmiddelen die u niet meer gebruikt bij ons inleveren. U kunt aan de balie vragen om een speciale zak waarin u de geneesmiddelen, ontdaan van hun omverpakking, kunt stoppen.Wij zorgen voor de juiste verwerking.

Naalden moeten apart worden ingeleverd in een naaldencontainer. Om veiligheidsredenen is het niet de bedoeling dat naalden tussen uw oude geneesmiddelen terechtkomen. Naaldencontainers zijn gratis bij ons verkrijgbaar.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dankomen we bij u langs!

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis komt iemand van de apotheek of de arts langs om uw medicijngebruik met u door te nemen. Hij/zij vraagt ook een overzicht van uw geneesmiddelengebruik op bij uw vaste apotheek. De medicatie die u thuis gebruikt wordt vervolgens verwerkt in uw patiëntendossier.

Als u weer naar huis gaat, zorgt de apotheek van het ziekenhuis ervoor dat de veranderingen in uw geneesmiddelen worden doorgegeven aan uw vaste apotheek en uw huisarts. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de eventuele wijzigingen in uw geneesmiddelgebruik.

Wat neemt u mee naar onze apotheek?

De volgende gegevens van u zijn nodig om het recept klaar te maken:

 • Het recept.
 • Identiteitsbewijs en huidige adresgegevens.
 • Uw verzekeringspas.
 • Naam van uw vaste apotheek.
 • Naam van uw huisarts.
 • Overzicht van de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt.

Wij verzoeken u om bij uw eigen apotheek toestemming te geven om uw gegevens te delen via het landelijk schakelpunt (LSP).

Bent u een nieuwe klant?

Wanneer u voor de eerste keer bij de apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis komt, schrijven wij u inen leggen weeen dossier aan. Om u in te kunnen schrijven hebben wij van u eengeldig legitimatiebewijsen een verzekeringspas nodig.Ook vragen wij bij inschrijving om uw toestemming voor aanmelding bij het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uwhuisarts enuw apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) uwmedische gegevens delen met andere zorgaanbieders. Wij gebruiken uw medische gegevens om u snel, goed en veilig te helpen.

Na uw goedkeuring gebruikt deapotheekhet Landelijk Schakelpunt voor het compleet maken van uw medicatiedossier. Zo hebben al uw zorgverleners altijd een actueel overzicht van de medicatie die u neemt.

Wilt meer weten over het Landelijk Schakelpunt (LSP)?

 • Kijk danop de website van deVereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(vzvz.nl).
 • Op de website ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven aan uw zorgverlener om relevante (medicatie)gegevens uit te wisselen.

Controleren recept

Op basis van uw medicijnendossier beoordelen wij of het voorgeschreven geneesmiddel (uw recept) voor u de juiste dosering is en in combinatie met uw andere geneesmiddelen gebruikt kan worden. Daarom is het belangrijk dat u ook altijd een overzicht van uw thuismedicatie bij u heeft. Soms is het nodig om te overleggen met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven of met de dienstdoende apotheker. Alle benodigde controles kosten tijd, maar zijn nodig voor uw eigen veiligheid.

Om uw dossier compleet te houden, geven wij via het Landelijk Schakelpunt aan andere zorgverleners door welke medicatie wij aan u hebben afgegeven. Uiteraard doen we dat alleen, als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Zelf uw medicatiedossier bijhouden

Vraag altijd een print van uw actuele medicatiedossier bij uw vaste apotheek en neem deze altijd mee als u het ziekenhuis bezoekt. Ook kunt uw uw medicatiedossier bekijken en zelf compleet maken via MijnAntonius.

Uw rol bij medicatieveiligheid

In het ziekenhuis zijn we continu bezig met het verbeteren van onze zorg en de medicatieveiligheid. U kunt hier zelf ook aan bijdragen op de volgende wijze:

 1. Zorg altijd voor een actueel medicijnenoverzicht.
 2. Geef wijzigingen inuw medicijnenaltijd door.
 3. Zorg dat u zich altijd kan legitimeren om patiëntenverwisseling te voorkomen.

Vergoeding en verzekering

Net als bij uw vaste apotheek krijgt u uw geneesmiddelen mee op vertoon van uw verzekeringsgegevens. Moet u bij uw arts een artsenverklaring aanvragen, dan zullen wij u hierbij behulpzaam zijn. Een eventuele eigen bijdrage rekenen wij graag contant of via uw pinpas met u af.

Hetmerendeel van de geneesmiddelen dat wordt voorgeschreven door uw huisarts of specialist wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, afhankelijk van uw zorgverzekering. Alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathische middelen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij uw zorgverzekeraar kunt u meer informatie krijgen over welke geneesmiddelen het betreft. Uiteraard kunt u voor aanvullende informatie altijd terecht bij een van onze medewerkers.

Avond- en weekendtarief

In de avond, nacht en op zon- en feestdagen geldt een hoger tarief voor de afhandeling van uw recept omdat de apotheek dan functioneert als dienstapotheek. Meer informatie hierover leest u op apotheek.nl.

Verbeterpunt of klacht?

De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis heeft een fouten-/klachtenprocedure. Klachten of suggesties kunt u melden aan de balie bij een van onze medewerkers. U kunt ook het klachtenformulier invullen of zonodig contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina klacht, compliment of verbeterpunt.

Uitschrijven?

Is de apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis uw vaste apotheek, maar wilt u uitgeschreven worden, dan kunt u dit aangeven in de apotheek.

Privacy

De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens:

 • Uw gegevens zijn niet inzichtelijk voor anderen.
 • De recepten en gegevens worden beveiligd bewaard, conform de geldende wetgeving.
 • We delen alleen informatie met andere zorgverleners na uw goedkeuring.
 • Alsu behoefte heeft aan meer privacy aan de balie, dan kunt u dit altijd aangeven en wordt het gesprek verder gevoerd in een aparte ruimte.

Dit zijn onze locaties en onze openingstijden:

Contactgegevens alle locaties

 • T: 088 320 73 50
 • Wij zijn voor al uw vragen bereikbaar via Mijn Antonius.Ga in uw Mijn Antonius account naar: Vraag stellen aan uw zorgverlener > Medische vraag stellen > Medicatie > Apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis.

Locatie Nieuwegein

 • Koekoekslaan 1
 • 3435 CM Nieuwegein

Geopend:

 • Maandag t/m zaterdag: 08.00 - 22.00 uur
 • Zondag en feestdagen: 09.30 - 22.00 uur

Locatie Utrecht

 • Soestwetering 1
 • 3543 AZ Utrecht

Geopend:

 • Maandag t/m zaterdag: 08.00 - 22.00 uur
 • Zondag en feestdagen: 09.30 - 22.00 uur

Locatie Woerden

 • Polanerbaan 2
 • 3447 GN Woerden

Geopend:

 • Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.30 uur

Samenwerking met dienstapotheken

 • Heeft u na 17.30 uur medicijnen nodig, dan bent u alle dagen tot 22:00 uur welkom op onze locaties in Nieuwegein en Utrecht. Wij functioneren dan als dienstapotheek.
 • Alswij gesloten zijn kunt u terecht bij de Dienstapotheek Utrecht:

Meer informatie

Websites

Meer informatie over de St. Antonius Apotheek

 • Kijk op onze webpagina over de St. Antonius Apotheek.

Meer informatie over geneesmiddelen

 • Zoekt u informatie over geneesmiddelen op internet?Een betrouwbare informatiebron is www.apotheek.nl.
 • Wilt u de informatie over uw medicijnen liever bekijken in een (animatie)filmpje. Kijk dan op Kijksluiter.nl. Op deze website vindt u filmpjes over veel geneesmiddelen.

Gerelateerde informatie

Specialismen

 • Apotheek (farmacie)
St. Antonius Apotheek | St. Antonius Ziekenhuis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6675

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.