Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf · Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (2024)

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (1)

Kunstig intelligens og sociale robotter

Thomas Bolander, DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet

16. december 2019

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 1/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (2)

Lidt om mig selv

Thomas Bolander

• Professor i logik og kunstigintelligens pa DTU Compute.

• Aktuel forskning: Sociale aspekteraf kunstig intelligens.

• Medlem af kommissioner m.m.indenfor kunstig intelligens og detssamfundsmæssige aspekter,herunder SIRI-kommissionen ogTechDK-kommissionen.

• H.C. Ørsted sølvmedalje forfremragende videnskabsformidling,2019.

• Med-arrangør og videnskabeligradgiver for Science & co*cktails.

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 2/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (3)

Ny bog (november 2019)

“Gribende page-turner” ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ AltingetThomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 3/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (4)

Min karriere(om)vej

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 4/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (5)

Hvordan undgar vi at

fremtidens robotterog computere bliver

sociale analfabeter?

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 5/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (6)

Hvad er kunstig intelligens?

John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader,definerer:

“Artificial intelligence is the scienceand engineering of making intelligentmachines, especially intelligentcomputer programs.”

(McCarthy, 1956)

Problem: Utroligt mange forskellige former forintelligens, og pa meget forskellige niveauer.

John McCarthy, 2006

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 6/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (7)

Karakteristika ved kunstig intelligens-systemer i dag

• Specialiserede systemer: Løser veldefinerede, velafgrænsedeproblemer.

• Tommelfingerregel: Jo mere veldefineret og velafgrænset etproblem er, des lettere er det at lave kunstig intelligens som kan løsedet.

• Revolutionen skyldes i høj grad beregningskraft og data: mereend udvikling af nye metoder med højere kognitive evner.

kompleksitet maskine

kompleksitet menneskeThomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 7/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (8)

De 3 sværeste problemer i kunstig intelligens

Carl Frey, 20. april 2017 Toby Walsh, 18. marts 2017

Udd.- og Forskningsministeriets Science & co*cktails, København

Arsmøde 2017, Kolding

Begge har social intelligens blandt de 3 menneskelige evner som ersværest at simulere pa computere og i robotter.

Social intelligens: Evnen til at forsta andre og den sociale kontekst, ogdermed at interagere succesfuldt med andre.

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 8/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (9)

To hovedparadigmer i kunstig intelligens

Det symbolske paradigme (1950–): Simulerermenneskelig symbolsk, sproglig, bevidst ræsonnering.Søgning, planlægning, logisk ræsonnering. Eks:skakcomputer. ↑

robust, forudsigelig, forklarlig

nøje afgrænsede evner

fleksibel, læring

aldrig 100% forudsigelig/fejlfri

↓Statistisk læring (1960–): Simulerer typisk defundamentale fysiske processer i den menneskeligehjerne. Kunstige neurale netværk m.m. Eks:billedgenkendelse.

symbolsk

↑statistisk læring

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 9/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (10)

Billedgenkendelse med statistisk læring:læring og genkendelse af geometriske mønstre

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 10/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (11)

Billedgenkendelse med statistisk læring:læring og genkendelse af geometriske mønstre

Med din sidemakker: Prøv at beskrive forskellen pa katte og hunde irent geometriske termer, altsa via geometriske former/kendetegn,størrelsesforhold og relative positioner. Alt skal i sidste ende reducerestil geometri, sa du kan ikke sige “øjnene er X” uden at du sa ogsabliver nødt til at beskrive i geometriske termer hvad et øje er (hvordanman geometrisk kan genkende det).

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 11/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (13)

Vigtigste teknik i statistisk læring:Kunstige neurale netværk

Et (kunstigt) neuralt netværk producerer et output (et eller flere tal) fraet input (et eller flere tal). Output er ofte en klassifikation: hvilkenklasse tilhører inputtet, fx er det en kat eller en hund?

Neuron, fra Wikipedia: “Synaptic signals may be excitatory or inhibitory,increasing or reducing the net voltage that reaches the soma.”

1.0

0.0

1.0

hest: 0.7

zebra: 0.1

muldyr: 0.2

skjult laginputlag outputlag

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 13/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (14)

Demo af kunstige neurale netværk

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 14/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (15)

Anvendelseseksempler af kunstige neurale netværk iDanmark

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 15/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (16)

Søgning i symbolsk AI: Missionærer og kannibaler

Med din sidemakker: Tre missionærer og tre kannibaler er pa enflodbred. De har en tømmerflade med plads til to personer. Find enmade at fa alle fra den ene til den anden flodbred uden at antallet afkannibaler pa noget tidspunkt overstiger antallet af missionærer,hverken pa den ene eller den anden bred. (Nar baden sejler fra den enetil den anden bred, skal alle stige ud inden baden kan fyldes op igen.Baden kan ikke sejle uden der er nogen i den.)

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 16/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (17)

Missionærer og kannibaler

start: | b 3M 3K1K b | 3M 2K1K

1M 1K b | 2M 2K1M 1K

2K b | 3M 1K

2K

1K | b 3M 2K

3K b | 3M

2K

1M

1K

2K | b 3M 1K

1K

2M 2K b | 1M 1K

2M

1M 1K | b 2M 2K

1M 1K

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 17/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (18)

Automatiseret planlægning/søgning

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 18/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (19)

Anvendelseseksempel af automatiseret planlægning:Amazon-robotter

http://www2.compute.dtu.dk/~tobo/amazon_kiva.mp4

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 19/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (20)

Social kunstig intelligens: Hvorfor?

• Fleksibel og naturlig interaktion med mennesker.

• Forklarlighed: AI-systemer der kan gøre sig forstaelige for mennesker(skabe tillid).

Eksempel pa nødvendigheden af socialintelligens. Kritiske brugere afhospitalsrobotter i USA.

• “I’m on the phone! If you say ’TUGhas arrived’ one more time I’m goingto kick you in your camera.”

(Colin Barras, New Scientist, vol. 2738, 2009)

TUG hospitalsrobot

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 20/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (21)

Social intelligens: Hvad er det?

Et kognitionspsykologisk eksperiment med en dreng pa 18 maneder. Hanhar ikke faet nogen instruktioner. (Warneken & Tomasello, 2006)

http://www2.compute.dtu.dk/~tobo/children_cabinet.mpg

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 21/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (22)

Kunstig intelligens som kan løse samme problemsom den lille dreng?

dreng:ga til skab

dreng:aben skab

voksen:ga til skab

voksen:læg papirer

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 22/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (23)

Min forskning i robotter med social intelligens

statistisk læring symbolsk

Løser kognitive opgaver: false-belief tasks af vilkarlig orden. Menneskerløser lette af disse nar man er 4, men svære først nar man er 20.

• Statistisk læring (perception): ansigtsgenkendelse,objektgenkendelse, skelet-tracking, tale-til-tekst.

• Symbolsk AI (højere kognition): planlægning, intentioner, logiskræsonnering, perspektiv-tagning.

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – s. 23/23

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (24)

APPENDIKS: MERE OM NEURALE NETVÆRK

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 1

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (25)

Hvad er et neuralt netværk?

Et neuralt netværk producerer et output (et eller flere tal) fra et input(et eller flere tal). Ofte brugt til klassifikation. Hvilken klasse tilhørerinputtet? Er det fx en kat eller en hund (input er billede).

Eksempel. Genkend mønsteret1.00.0 blandt alle 1x2 pixel billeder i

sort-hvid (inklusive gratoner).

1.0

0.0

korrekt

forkert

outputlaginputlag

Neuron, fra Wikipedia: “Synaptic signals may be excitatory or inhibitory,increasing or reducing the net voltage that reaches the soma.”

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 2

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (26)

Neurale netværk med talvægte

Vi ønsker stadig at genkende mønsteret1.00.0 blandt alle 1x2 pixel

billeder i sort-hvid.

1.0

0.0

korrekt

forkert

w11 = +1

w21 = −1

w12 = −1

w22 = +1

outputlaginputlag

i1

i2

o1

o2

o1 = w11i1 + w21i2= i1 − i2

o2 = w12i1 + w22i2= −i1 + i2

Med input (i1, i2) = (1, 0) fas output (o1, o2) = (1,−1), sa inputtetbliver angivet som “korrekt”. Med input (i1, i2) = (0, 1) fas output(o1, o2) = (−1, 1), sa inputtet bliver angivet som “forkert”.

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 3

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (27)

Handtering af støj

korrekt

forkert

w11 = +1

w21 = −1w12 = −1

w22 = +1

outputlaginputlag

i1

i2

o1

o2

Støjfyldt, men stadig “korrekt”, input:0.80.2

Med dette input (altsa (i1, i2) = (0.8, 0.2)) fas output:

(o1, o2) = (w11i1 + w21i1,w12i1 + w22i2)= (i1 − i2,−i1 + i2)= (0.6,−0.6)

Første udfordring: Hvad med dette input?0.50.5

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 4

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (28)

Løsning til første udfordring: Introduktion af bias

b1 = −0.5

b2 = +0.5

korrekt

forkert

w11 = +1

w21 = −1w12 = −1

w22 = +1

i1

i2

o1

o2

Nye formler:

o1 = w11i1 + w21i2 + b1= i1 − i2 − 0.5

o2 = w12i1 + w22i2 + b2= −i1 + i2 + 0.5

Med inputo1 = 0.5o2 = 0.5 fas nu

(o1, o2) = (i1 − i2 − 0.5,−i1 + i2 + 0.5) = (−0.5, 0.5).Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 5

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (29)

Genkendelse af flere forskellige mønstre

Antag vi betragter bade10 og

01 som korrekte mønstre.

Anden udfordring: Hvordan justerer vi vægtene?

b1

b2

korrekt

forkert

w11

w21w12

w22

i1

i2

o1

o2

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 6

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (30)

Løsning til anden udfordring: Skjulte lagVi har skabt en output-neuron til at genkende mønsteret og en anden

til at genkende . Sa hvad med at kombine outputtet fra to sadanneneuroner ind i en tredje neuron? Dette giver os et neuralt netværk medet tredje lag, kaldet et skjult lag.

b1 = −0.5

b2 = +0.5

korrekt

forkert

w11 = +1

w21 = −1w12 = −1

w22 = +1

v11 = +1

v21 = +1v21 = −1

v22 = −1

skjult laginputlag outputlag

i1

i2

h1

h2

o1

o2

Tredje udfordring: Hvad sker der nu med input10 ?

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 7

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (31)

Løsning til tredje udfordring: AktiveringsfunktionAktiveringsfunktion σ: Rund negative tal op til 0 (kaldesReLU-aktiveringsfunktionen).

b1 = −0.5

b2 = +0.5

korrekt

forkert

w11 = +1

w21 = −1w12 = −1

w22 = +1

v11 = +1

v21 = +1v21 = −1

v22 = −1

skjult laginputlag outputlag

i1

i2

h1

h2

o1

o2

Lad (i1, i2) = (1, 0). Sa gælder(h1, h2) = (σ(i1 − i2), σ(−i1 + i2)) = (σ(1), σ(−1)) = (1, 0). So(o1, o2) = (σ(h1 + h2 + b1), σ(−h1 − h2 + b2)) = (σ(0.5), σ(−0.5)) =(0.5, 0). Outputtet er “korrekt”. Symmetrisk med (i1, i2) = (0, 1).

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 8

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (32)

Øvelse.

a. Betragt en vandret line i øverste række af et 2x2 pixel billede:

Konstruer et neuralt netværk der korrekt kan identificere dettemønster ved at bruge ideerne fra de foregaende slides. Afprøv ditneurale netværk pa et par forskellige inputs (bade korrekte ogforkerte), for at tjekke at det virker.

b. Modificer nu dit neurale netværk sa det korrekt kan identificerevandrette linjer uafhængigt af deres position, altsa somidentificerer begge følgende mønstre som korrekte:

Afprøv dit neurale netværk pa forskellige inputs.

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 9

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf· Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (33)

Træning af et neuralt netværk

Antallet af lag, antallet af neuroner i hvert lag og aktiveringsfunktionenbliver alle beslu*ttet af menneskelige programmører. Disse kaldeshyperparametre. Neuronvægtene kaldes derimod parametre, og de erdisse der bliver automatisk justeret gennem træningen af det neuralenetværk.

Neuronvægtene har til at starte med tilfældige værdier, og bliver sajusteret igennem træning af det neurale netværk:

1. Send et eksempel-input ind i det neurale netværk.

2. Observer fejlen pa outputtet (forskellen mellem det faktiske og detforventede output).

3. Juster vægtene baglæns gennem netværket for at reducere fejlen padet specifikke input (backpropagation).

4. Gentag indtil man far et tilfredsstillende resultat pa test-sættet(forskelligt fra trænings-sættet).

Thomas Bolander, Frederiksberg Gymnasium, 16. december 2019 – Appendiks s. 10

Kunstig intelligens og sociale robottertobo/ai_frb_gym.pdf · Hvad er kunstig intelligens? John McCarthy, den kunstige intelligens’ fader, definerer: “Artificial intelligence - [PDF Document] (2024)

FAQs

What is artificial intelligence according to John McCarthy? ›

Artificial Intelligence (AI), a term coined by. emeritus Stanford Professor John McCarthy in 1955, was defined by him as “the science and engineering of making intelligent machines”.

Was defined by Stanford Professor John McCarthy in 1955 as the science and engineering of making intelligent machines? ›

The term "Artificial Intelligence" was first noted by Stanford professor John McCarty in 1955; the author defined the term as "the science and engineering of making intelligent machines" [1] . ...

Why is John McCarthy the father of AI? ›

John McCarthy was one of the most influential people in the field. He is known as the "father of artificial intelligence" because of his fantastic work in Computer Science and AI. McCarthy coined the term "artificial intelligence" in the 1950s.

When did John McCarthy coin artificial intelligence? ›

McCarthy coined the term artificial intelligence in 1955, and he created the computer programming language LISP in 1958. LISP was initially used primarily by the AI community, owing to its great flexibility due to its expressive power.

What can AI not do for you? ›

Lack of Creativity and Empathy: AI lacks human qualities like creativity and empathy, limiting its ability to understand emotions or produce original ideas. Cost and Complexity: Developing and implementing AI systems can be expensive, require specialized knowledge and resources.

Who is the father of ChatGPT? ›

It's perhaps due to the fact that in the past year, Sam Altman, the father of ChatGPT, has become the hottest face in the world of artificial intelligence, or AI. But his notoriety is nothing new: he has been in Silicon Valley's spotlight for nearly two decades already.

Why did the father of AI leave Google? ›

Hinton was also concerned that AI will eventually replace jobs like paralegals, personal assistants and other “drudge work”, and potentially more in the future. Google's chief scientist, Jeff Dean, said in a statement that Google appreciated Hinton's contributions to the company over the past decade.

Who is the father of all AI? ›

John McCarthy is considered as the father of Artificial Intelligence. John McCarthy was an American computer scientist. The term "artificial intelligence" was coined by him.

Who is the godfather of AI? ›

You have some eighty billion neurons sharing a hundred trillion connections or more. Your skull contains a galaxy's worth of constellations, always shifting. Geoffrey Hinton, the computer scientist who is often called “the godfather of A.I.,” handed me a walking stick. “You'll need one of these,” he said.

Who is the mother of AI? ›

One of the only contenders is the nineteenth-century mathematician Ada Lovelace, who recognized that Babbage's Analytical Engine, an early model of the computer, could not only crunch numbers but could also manipulate, according to rules, other symbols (for instance, musical notes or letters).

Who invented AI? ›

Birth of AI: 1950-1956

Alan Turing published his work “Computer Machinery and Intelligence” which eventually became The Turing Test, which experts used to measure computer intelligence. The term “artificial intelligence” was coined and came into popular use.

Who is the AI founder? ›

John McCarthy is one of the "founding fathers" of artificial intelligence, together with Alan Turing, Marvin Minsky, Allen Newell, and Herbert A.

What is artificial intelligence john McCarthy google scholar? ›

McCarthy defines artificial intelligence as “[…] the science and technology of creating intelligent machines, especially intelligent computer programs”. The discipline is related to the task of using computers to understand human intelligence.

What is the best definition of artificial intelligence? ›

What is AI? Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Specific applications of AI include expert systems, natural language processing, speech recognition and machine vision.

What is artificial intelligence in simple terms? ›

Artificial intelligence is the science of making machines that can think like humans. It can do things that are considered "smart." AI technology can process large amounts of data in ways, unlike humans. The goal for AI is to be able to do things such as recognize patterns, make decisions, and judge like humans.

Was the term artificial intelligence first coined by John McCarthy in 1956? ›

The term artificial intelligence was first coined by John McCarthy in 1956 when he held the first academic conference on the subject. But the journey to understand if machines can truly think began much before that.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 6159

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.